Zanim zarejestrujesz swoje dane jako użytkownik microgry.com musisz przeczytać i zaakceptować politykę prywatności i ochronę danych.

Nasza Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczeń microgry.com także danych osobowych podczas rejestracji. Wsyztskie dane podane przez ciebie pozostaną w dokumentach rejestracyjnych Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), by zagwarantować prywatność o ochronę twoich danych. Wsyztskie dane są poufne i nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że zostanie wyrażona na to twoja zgoda. Jednak w nielicznych przypadkach możemy zostać zoobligownai przez prawo do przekazania twoich danych, jak na przykład władzom publicznym, zgodnie z ustawami prawnymi. Pliki microgry.com nie zawierają danych o charakterze prywatnym ani nie wymagają informacji by identyfikować osoby fizyczne. microgry.com zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości mailowych w celach marketingowych i promocyjnych. Nasza polityka zabrania rejestracji osobom poniżej 14 lat bez pozwolenia rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli masz poniżej 14 lat poproś o pozwolenie swoich opiekunów. W tym przypadku musisz wysłać nam ich autoryzację na nasz adres mailowy account-support@panaworld.net wraz ze swoją nazwą użytkownika Jeśli masz mniej niż 14 lat lub jesteś niepełnoletni musisz przesłać pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, radzimy byś porozmawiał z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celu rozwiania wątpliwości. microgry.com zastrzega sobie prawo do kontaktu z tobą w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości w momencie, gdzi zajdą podejrzenia,że nie jesteś pełnoletni. Jeśli w takim przypadku nie okażesz dokumentu, że jesteś pełnoletni, zastrzegamy sobie prawo zamknięcia lub zablokowania twojego konta. Przedstawiona dokumetacja będzie dostępna tylko osobom do upoważnionym microgry.com do zweryfikowania przedstawionych danych i nie zostanie wykorzystana w żadnym innym przypadku. Akceptując naszą politykę prywatności potwierdzasz, że jeśteś pełnoletni lub że posiadasz pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.

Copyright (c) 2005-2024 | www.microgry.com | Polityka prywatności, warunki użytkowania i kwestie prawne